IMPROVIZACE k Osobnostnímu rozvoji

Čas události: 16.1.2023 19:30 - 21:30
Místo: Anenské náměstí 5, 110 00 Praha, Česká Republika
Facebook: https://facebook.com/events/885889799265526

🌱 Hledáte aktivitu, která Vás vytrhne ze všednosti běžných dnů a může Vás posunout ve Vašem životě?
🌱 Potřebujete s větším klidem zvládat osobní i veřejná setkání?
🌱 Reagovat na nečekané situace?
🌱 Nebo jste divadelníci tělem a duší, chtěli byste se rozvíjet v jevištním projevu a naučit se základy improvizace?

Pokud je odpověď ano alespoň na jednu z výše uvedených otázek, pak je pro Vás kurz Improvizace k osobnostnímu rozvoji jako dělaný!

⭐️ Co Vás čeká? ⭐️

Během 8 tříhodinových setkání nabitých improvizačními cvičeními budete stát na jevišti i mimo něj. ✨ Díky bezpečnému prostředí a vedení naší lektorky budete objevovat svoje hranice, prozkoumávat je a budete -li chtít, dál je posouvat. 🌿 Možná se o sobě něco nového dozvíte. Dost možná nasytíte kreativce ve Vás. A velmi pravděpodobně sami sebe překvapíte.

Nejste si jistí, jestli je to opravdu to pravé pro Vás? Přijďte na náš IMPRO workshop dne 16.1. – rádi vás uvidíme 🤗

Kdo za tím vším stojí?

🌿 Hanka Velechovská Šmýdová – improvizátorka, herečka, učitelka. Člověk, který vedl spoustu komerčních i nekomerčních inovačních projektů. Osoba, která se snaží měnit svět dětí na českých školách. A taky členka jedné divadelní improskupiny. Pokud chcete vědět o Hance víc, mrkněte třeba na stránku Škola můj projekt. Nebo improvizace.cz.

Večer bude bilingvní – v češtině a angličtině.

👉 Termíny a místo kurzu:

Pondělky od 18:30 do 21:30
30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5.
Divadlo Na zábradlí – Anenské náměstí 5 Praha 1

16.1. – ukázka od 19:30 do 21:30

👉 Kolik Vás to bude stát?

Pokud se přihlásíte do 7.1.2023, cena za celý kurz (8 x 3 hodiny) je 5 900 Kč. Poté je cena 6 500 Kč. Pokud by peníze byly problém, ozvěte se nám. Pokusíme se společně najít řešení.

Těšíme se na Vás 16.1.2023 v 19:30 hodin ve zkušebně Divadla Na zábradlí – Anenské náměstí 5 Praha 1. Abychom Vám zajistili místo, přihlaste se co nejdříve. Sejdeme se v kavárně Divadla Na zábradlí v 19.15 h.

👉 https://www.skola21.com/udalosti/improvizace-k-osobnostnimu-rozvoji

Potřebujete víc informací?
Neváhejte nás kontaktovat: info@skola21.com

– English version –

🌱 Are you looking for an activity that will take you out of the mundanity of everyday life and can move you forward in your life?
🌱 Do you need to handle personal and public meetings with greater calmness?
🌱 React to unexpected situations?
🌱 Or are you a theater person at heart, would you like to develop your stage performance and learn the basics of improvisation?

If the answer is yes to at least one of the above questions, then the Improvisation for Personal Development course is perfect for you!

⭐️ What awaits you? ⭐️

During 8 three-hour sessions packed with improvisational exercises, you will stand on and off the stage. ✨ Thanks to the safe environment and guidance of our lecturer, you will discover your limits, explore them and, if you want, push them further. 🌿 Maybe you will learn something new about yourself. Quite possibly you will satiate the creative in you. And you will very likely surprise yourself.

Not sure if it’s really right for you? Come to our IMPRO workshop on 16.1. – we’d love to see you 🤗

Who is behind all this?

🌿 Hanka Velechovská Šmýdová – improviser, actress, teacher. A person who has led many commercial and non-commercial innovation projects. A person who tries to change the world of children in Czech schools. And also a member of a theater improv group. If you want to know more about Hanka, take a look at the School my project page. Or improvizace.cz.

The workshop will be bilingual – Czech & English.

👉 Dates and place of the course:

Mondays from 18:30 to 21:30
30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5.
Na Zabradlí Theater – Anenské náměstí 5 Prague 1

16.1. – preview from 19:30 to 21:30

👉 How much will it cost you?

If you register before 7/1/2023, the price for the entire course (8 x 3 hours) is CZK 5,900. After that, the price is CZK 6,500. If money is an issue, let us know. We will try to find a solution together.
400 CZK – trial lesson 16.1.2023

We are looking forward to seeing you on 16.1.2023 at 19:30 in the rehearsal room of the Na zábradlí Theater – Anenské náměstí 5 Prague 1. In order to ensure a place for you, please register as soon as possible. We will meet in the cafe of Divadlo Na zábradlí at 7:15 p.m.

👉 https://www.skola21.com/udalosti/improvisation-for-personal-development

Need more information?
Do not hesitate to contact us: info@skola21.com


Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.