Klub hráčů – kurz divadelní improvizace

Pravidelné setkávání skupiny těch, které láká a fascinuje divadelní improvizace – a to nejen jako divadelní prostředek, ale hlavně jako způsob života či životní filozofie, přístup ke světu kolem nás, se všemi jeho radostmi i strastmi. V Klubu hráčů všichni členové rozvíjejí své improvizační schopnosti, trénují pravidelně a také cvičí svou hravou pohotovost v každé situaci, a to nejen v klubu samotném, nýbrž i v běžném každodenním životě. Prostřednictvím zábavných her se učí otevřenosti, spolupráci, komunikaci i kreativitě. Přitom krok za krokem objevují sami sebe, stávají se osobitými a opravdovými v mezilidských situacích, nabývají sebedůvěru, rozhodnost a přesvědčivost.

Členové díky rozvíjení schopnosti spolupráce zvládají společnými silami zdánlivě z ničeho vytvořit dechberoucí příběh. Probouzejí v sobě vnitřní kreativitu, aby je i v ten nejnečekanější moment dokázalo něco napadnout, aby i v překvapivých situacích uměli jednat pohotově a s naprostou samozřejmostí, aby dokázali hledat inspiraci v nejkrajnějších detailech a viděli příležitosti i v nejobyčejnějších činnostech. A v neposlední řadě trénují umění komunikace tak, aby dokázali obhájit své nápady a myšlenky a stáli si za svým. Také nabírají odvahu bez váhání své nápady uskutečňovat.

Umění improvizace může zásadním způsobem obohatit život, naučí člověka bavit se v každodenních situacích, i v těch, ve kterých ještě nedávno zažíval stres. Učení se improvizaci je jako hledání spontánního dítěte uvnitř v sobě, pro které je všechno zajímavé a tvárné, nezatížené starostmi a strachem z chyb a selhání. Dovolí popustit uzdu fantazii, užívat si nápady své i těch druhých, smát se vlastním chybám a vycházet z nich vstříc novým zkušenostem, a nevzdávat se předem.

Členům klubu často nestačí čas vyhrazený pro trénink. Mnohdy zůstávají spolu déle, po lekcích vášnivě diskutují, rozvíjejí dál překvapivé náměty a témata, zpravidla v blízkém podniku v okolí, kde je možnost si povídat o improvizaci a nových možnostech.

Poslední lekcí kurzu je společné představení pro všechny přátele a známé, které je další z možností podrobit nové dovednosti zatěžkávací zkoušce před publikem a utvrzuje členy klubu ve vědomí, že schopnosti společně nabyté je vždy spolehlivě podrží.

Členové Klubu hráčů jsou skupina mírně pokročilá a otevřená novým zájemcům – tedy vám, kteří jste tímto zváni ke společné hře v tomto semestru. Pokud ještě nemáte základní zkušenost s improvizací, je pro vás určen přípravný seminář s názvem Vstupenka do Klubu hráčů, kde se seznámíte s principy práce a některými členy dřív, než se otevře samotný klub.

Filip Karda

Skvělý herec a improvizátor, z něhož čiší nadšení a který vás nenechá na pochybách, že jeho srdce bije pro divadlo. Velký kus svého života zkoumá herectví ze všech stran, hledá jeho aspekty, barvy a možností. Přitom aktivně učí a jeho pověst se šíří mezi těmi, kdo chtějí improvizovat skutečně do hloubky. Vede vás k tomu, jak být opravdoví, spontánní a přirození. Jak hrát samozřejmě, jako byste to žili.

Ukáže vám, jak se posunout od hraní ke hře a nevázanosti. Přitom prohlubujete schopnost vžít se do sebe, hledat rovnováhu mezi citlivostí a rozhodností. Improvizuje už desátým rokem, improvizuje ve skupinách i sám, vystudoval Brněnskou JAMU a nyní se na pražské DAMU věnuje autorské tvorbě a pedagogice. Je zkušený, zapálený a přitom skromný a po chvíli v jeho blízkosti dostáváte chuť se od něho učit.

Cena 5 720 Kč za celý kurz na období 12. září – 19. prosince s výjimkou 19. září, 10. října, 21. a 28. listopadu (11 lekcí). Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 2 320 Kč.

Posted in .

Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.