Workshop s Miguelem Santomé (ES): Improw and acting

Čas události: 20.1.2019 10:00 - 17:00
Místo: DDM hl.m. Prahy - Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha
Facebook: https://facebook.com/events/797575747259560

„Improvizace a herectví“ s Miguelem Santomé (ES)
neděle 20. 1. 2019, 10:00 – 17:00 (pauza na oběd)

—————- For english scroll down —————

Tento intenzivní workshop bude analyzovat jednotlivé aspekty improvizačního divadla. Naším hlavním zaměřením bude improvizace a budeme také pracovat na herectví. Naučíte se, jak používat nástroje a různé styly v improvizaci a herectví.

Zaměříme se především na:

– Tvorbu charakterů
– Práci s objekty a místem
– Pohyb na jevišti
– Zahájení, rozvíjení a dokončení příběhu
– Mluvené slovo
– Ticho

Předchozí zkušenosti s herectvím nebo improvizací nejsou podmínkou, ale jsou žádoucí pro získání toho nejlepšího z workshopu.

Miguel Santomé je herec, improvizátor, spisovatel a režisér, který pochází ze španělského městečka Santiago de Compostela, kde získal většinu svých hereckých dovedností. Jeden čas pobýval tři měsíce v Praze, kde absolvoval kurz u BLR. Nyní působí jako lektor improvizace v Instant Theater Berlin. Miguel se opět účastní univerzitního divadelního programu, aby se nikdy nepřestal učit, a připravuje svůj finální divadelní projekt. Nedávno vedl podobný improvizační workshop v Litvě.

Cena workshopu je 1000,- Kč
Místa na workshopu jsou omezena kapacitou 12 účastníků
Workshop probíhá v anglickém jazyce
Přihlašování na e-mailu danca@zpatra.cz do 18.1.2019

——————————————————————————————

ENG

„Improv and acting“ with Miguel Santomé (ES)
Sunday 20th January 2019, 10:00 – 17:00 (lunch break)

This intensive workshop will analyse different aspects of improvisation theatre. Our main focus will be improvisation, but we will also work especifically on acting. We will provide some tools and we will work with different styles.

We will work especifically on:

– Creating characters
– Working with objects and locations
– Stage movement
– Starting, developping and finishing a story
– Spoken word
– Silence

Some previous acting or improvisation experience is not required but it is desired to get the most of this workshop.

Miguel Santomé is an actor, improvisator, writer and director.
He comes from the Spanish town of Santiago de Compostela, where he gained most of his theatre experiences. He stayed three months in Prague and took a course with BLR. Now he works as an improv teacher at Instant Theater Berlin. Miguel is studying directing at the theatre university and he prepares his final theater project. Recently he led a similar improv workshop in Lithuania.

Workshop fee 1000,- Kč
Capacity 12 participants
Advanced improvisation theatre: intensive workshop in English
Signing in e-mail danca@zpatra.cz 18th January 2019

Posted in .

Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.