DudlíkFest! 2015

Čas začátku: 1.6.2015 17:00
Čas konce: 2.6.2015 5:00

Místo: Storm Club Prague, ,
Facebook: https://facebook.com/events/438011873043503
Vystupuje: KL.I.KA.

ENGLISH BELOW!!

1. ročník benefičního multi-žánrového festivalu se zaměřením na podporu dětí bez funkčního rodinného zázemí.
Výtěžek z letošního ročníku půjde na Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Krči.

Co pro Vás chystáme?
Množství kvalitních kapel, jiných hudebních produkcí, divadelní i básnické spolky a prezentaci dalších alternativních forem umění…

Co nesmí chybět?
No přece pořádná afterparty -> zajistí Dj Dubstract 🙂

Vstup: 50+ Kč (minimum + dobrovolný příspěvek), orazítkování -> přístup do všech prostor s programem!!!

Storm Club Prague:

Hlavní scéna:
DiscoBalls (ska-soul) http://bandzone.cz/discoballs
Zelená konev (ska-rock) http://bandzone.cz/zelenakonev
Interpret neznámý (ska-rock) http://bandzone.cz/interpretneznamy
Curlies (punk-rock) http://bandzone.cz/curlies
Jazzevec (jazz-rock) http://bandzone.cz/jazzevec

Line-up:

18.00-18.45 Jazzevec
19.10-20.00 Interpret neznámý
20.30-21.20 Zelená konev
21.45-22.45 Discoballs
23.10-0.00 Curlies

Vedlejší scéna:
Kapitáni průmyslu (alternative-rock) http://bandzone.cz/kapitaniprumyslu
Střepy (rock/progressive) https://soundcloud.com/strepy
HighLights (rock-pop) http://bandzone.cz/highlights
Rawdeus (alternative-rock) http://bandzone.cz/rawdeus
H (progressive-rock) http://bandzone.cz/_85853
Anna Vaverková (acoustic-pop) http://bandzone.cz/annavaverkova
Adambe (rock-acoustic) http://bandzone.cz/adambe

Line-up:

17.00-17.40 Anna Vaverková
18.00-18.40 Adambe
19.00-19.40 HighLights
20.00-21.00 Střepy
21.20-22.00 Kapitáni průmyslu
22.20-23.00 Rawdeus
23.20-0.00 H

mapa:
https://www.google.cz/maps/place/Storm+Club+Prague/@50.087702,14.454376,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b94a1e1648767:0x744e7dfe716fe746

Komunitní centrum na Žižkově (Panoptikon Barikáda):
Slam poetry (Anatol Svahilec MČr 2014, Konstantin Metoděj MČr 2013 a další!!!)
Zlatoválky (básně + kapela)
KLIKA (improvizační tým)
TBeeGirls (popové sesterské duo)
flétnový soubor Siringa
a další…

Line-up:

17.00-17.40 Popové duo TBeeGirls
17.50-18.50 Klika
19.00-19.30 Flétnový soubor Siringa
19.40-20.30 Zlatoválky
20.40-21.00 Klavír, housle a trumpeta
21.10-23.20 Slam (Anatol Svahilec, Metoděj Konstantin, další)

mapa:
https://www.google.cz/maps/place/C%C3%ADrkev+%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1+Husitsk%C3%A1/@50.08794,14.461118,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x115d832b70a5cdff

Jedličkův Ústav A Školy:
d.s. Klobása – Král se vším všudy

mapa:
http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4235629&y=50.0612371&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9hA.GxXo8H&ud=U%20Jedli%C4%8Dkova%20%C3%BAstavu%201349%2F2%2C%20Praha%2C%20140%2000%2C%20okres%20Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha

………………………

ENGLISH:

The 1st year of the Beneficial Multigenre festival which is aimed at the support of children from dysfunctional families. Proceeds from this year’s event will go to the Children’s Center at Thomayer hospital in Krc.

What are we going to do?
Many quality bands, other musical performances, theatrical and poetic associations and presentation of other alternative forms of art ..

The entrance fee is 50+ Kč (the minimum entrance fee + a voluntary contribution)

Location: Storm Club Prague:

Main Stage:
Discoballs (ska-soul) http://bandzone.cz/discoballs
Green watering can (ska-rock) http://bandzone.cz/zelenakonev
Artist unknown (ska-rock) http://bandzone.cz/interpretneznamy
Curlies (punk-rock) http://bandzone.cz/curlies
Jazzevec (jazz-rock) http://bandzone.cz/jazzevec

Line-up:

18.00-18.45 Jazzevec
19.10-20.00 Interpret neznámý
20.30-21.20 Zelená konev
21.45-22.45 Discoballs
23.10-0.00 Curlies

Sideshow:
Captains of Industry (alternative rock) http://bandzone.cz/kapitaniprumyslu
Střepy (rock/progressive) https://soundcloud.com/strepy
Highlights (pop-rock) http://bandzone.cz/highlights
Rawdeus (alternative rock) http://bandzone.cz/rawdeus
H (progressive-rock) http://bandzone.cz/_85853
Anna Vaverková (acoustic-pop) http://bandzone.cz/annavaverkova
Adambe (rock-acoustic) http://bandzone.cz/adambe

Line-up:

17.00-17.40 Anna Vaverková
18.00-18.40 Adambe
19.00-19.40 HighLights
20.00-21.00 Střepy
21.20-22.00 Kapitáni průmyslu
22.20-23.00 Rawdeus
23.20-0.00 H

The after party will be taken care of by Djs in the club Storm.
Come and relax from all the studying, enjoy an evening with friends and fellow students and last but not least, come and help support a good cause!

map:
https://www.google.cz/maps/place/Storm+Club+Prague/@50.087702,14.454376,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b94a1e1648767:0x744e7dfe716fe746

Community center in Zizkov (Panoptikon Barikáda):
Slam poetry (Anatol Svahilec MCR 2014 Konstantin Methodius MCR 2013 and more !!!)
Zlatoválky (poems + band)
HANDLE (improvisational team)
TBeeGirls (pop sister duo)
Flute Ensemble Siringo
and more …

Line-up:

17.00-17.40 Popové duo TBeeGirls
17.50-18.50 Klika
19.00-19.30 Flétnový soubor Siringa
19.40-20.30 Zlatoválky
20.40-21.00 Klavír, housle a trumpeta
21.10-23.20 Slam (Anatol Svahilec, Metoděj Konstantin, další)

map:
https://www.google.cz/maps/place/Církev+Československá+Husitská/@50.08794,14.461118,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x115d832b70a5cdff

Jedličkův Ústav A Školy:

map:
http://www.mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.4235629&y=50.0612371&z=18&ut=Nový+bod&uc=9hA.GxXo8H&ud=U+Jedličkova+ústavu+1349%2F2%2C+Praha%2C+140+00%2C+okres+Hlavní+město+Praha

Posted in .

Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.