IMPRO AMBASSADORS – představení „Spontaneous Dialogues“ ENG

Čas události: 2.12.2023 20:00 - 22:00
Místo: Podskalská 14
Facebook: https://facebook.com/events/697161792041837

Join us on a journey through unexpected moments, where theatre becomes a lively dialogue with reality. Láďa Karda and Italian improviser Ollie Rassini present a unique performance of free improvisation, where anything is possible.

This evening offers not only laughter and entertainment but also a deep dive into the magic of the moment. Do not expect
pre-determined punchlines and scripts, but witness the emergence and development of authentic dialogues born from direct interaction between actors.

Your presence is the key to creating a unique and unparalleled theatrical experience.

This performance will be in English with no translation.

CZE
Cesta plná nečekaných okamžiků, kde se divadlo stává živým dialogem s realitou. Láďa Karda a italská improvizátorka Ollie Rassini se vám představí v unikátním představení volné improvizace, kde je možné úplně všechno.

Tento večer nepředstavuje jen smích a zábavu, ale i hlubokou sondu do kouzla okamžiku. Nečekejte předem dané pointy a scénáře, ale buďte svědky vzniku a rozvoje autentických dialogů, které se rodí v přímé interakci mezi herci.

Vaše přítomnost je klíčem k tomu, aby se vytvořila jedinečná a nepoznaná divadelní zkušenost.

Představení proběhne v anglickém jazyce bez překladu.


Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.