Impro Talks Brno

Čas události: 14.9.2019 15:00 - 18:00
Místo: Black Box Cafe, Kounicova 20, Brno
Facebook: https://facebook.com/events/676541852813477

******************* FOR ENGLISH SCROLL DOWN *****************

Víte, co je aplikovaná improvizace? Používáte ji denně nebo s ní dokonce pracujete? Nebo jste o ní zatím jen slyšeli a chtěli byste vědět víc?

Divadelní společnost Grund Színház (HU) si Vás v rámci konference “VIA – Visegrad Improvisation Applied” dovoluje pozvat na setkání o aplikované improvizaci, jejím použití, významu a dopadech.

Cílem tohoto setkání je inspirovat se, nasdílet zkušenosti, potkat se s ostatními nadšenci, a to jak z ČR, tak i z Maďarska!
Impro Talks je setkání pro lektory, školitele, učitele, psychology, terapeuty aj., kteří používají aplikovanou improvizaci ve své profesi.
Každý příspěvek- Impro Talk bude trvat cca 10-12 minut.

Jste profesionál? Přijďte se s námi podělit o svůj příběh, jak s aplikovanou improvizací pracujete a představit nám svůj projekt nebo práci.
Nejste profesionál? Nevadí! Přijďte se inspirovat a poslechnout si, jak a kde všude se dá s improvizací pracovat i mimo divadelní prkna.

REGISTRUJTE se prosím na tomto odkazu do 30.srpna: https://forms.gle/135MWd3bWJ4AGEPW6

Akce bude probíhat angličtině. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno 🙂

Těšíme se na Vás!

*****************************************************************

Do you know what applied improvisation is? Do you use it daily or even work with it? Or you have just heard about it for the first time and want to know more?

As part of the “VIA – Visegrad Improvisation Applied” conference, the Grund Színház theater company (Hungary) invites you to a meeting on applied improvisation, its use, meaning and impact.

The aim is to share experiences, inspire and meet other enthusiasts both from the Czech Republic and Hungary!
Impro Talks is a meeting for lecturers, trainers, teachers, psychologists, therapists, etc., who use applied improvisation professionally.
Each contribution – Impro Talk will take about 10-12 minutes.

Are you a professional? Come to share your story about how you work with applied improvisation and present your project or work.
Not a professional? Come to get inspired and see to where and how you can work with improvisation outside the theater.

To attend, please register at this link until August 30: https://forms.gle/135MWd3bWJ4AGEPW6

The event will be in English. Admission is free, refreshments will be provided 🙂


Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.