The Improv Toybox with Órla Mc Govern

Čas události: 2.6.2018 13:00 - 16:00
Místo: DDM hl.m. Prahy - Klub Klamovka, Podbělohorská 3, Praha
Facebook: https://facebook.com/events/2092269014328735

The Improv Toybox with Órla Mc Govern (for English scroll down)

Prozkoumejte komediální a divadelní improvizaci. Improvizace není jen vzrušující formou veřejného vystoupení, ale také neuvěřitelným nástrojem pro uvolnění kreativity, nabytí sebedůvěry, generování nápadů, řešení problémů a týmové spolupráce. Workshop ocení nejen improvizátoři, ale i ti, kteří mají zájem o rozvíjení uvedených dovedností ve všech oblastech svého života! Na workshopu si budeme hrát s některými esenciálními prvky z improvizátorské kuchyně zahrnujícími hry, charaktery, pravdivost, status, poslouchání, storytelling a spontaneitu. Připravte se na zábavu, hlasitý smích, překvapení, hravost i  radost z vlastních úspěchů.

Termín: 2.6.2018 13-16 hod

Cena: 890,-

Přihlášku na workshop prosím posílejte na novakova@nandaru.cz. Platba bude předem převodem na účet. Kapacita je omezená 🙂

Workshop je veden v anglickém jazyce.

S sebou: volné oblečení, láhev s vodou, sváču a sešit na případné poznámky

Při zakoupení tohoto workshopu spolu s nedělním workshopem Improvisation & Storytelling with Órla Mc Govern, cena za oba: 2 100,-

www.facebook.com/events/438026383295819/

O lektorce:

Órla Mc Govern je improvizátorka / vypravěčka / umělkyně / učitelka / spisovatelka. Nyní žije na západě Irska. Mnoho let působila v USA, kde byla součástí několika improvizačních skupin, jako jsou Seattle goga, Spolin Players, The Seattle Neutrino Project & The Edge. Hostuje ve skupinách Dead Gentlemen, Jet City Improv a v Ryan Style’s Upfront Theatre atd. Jako herečka a vypravěčka účinkuje v divadlech a filmech po celém světě! Pro divadla a filmy také píše. Nedávno vydala svou první knihu dětských příběhů. Pravidelně vyučuje a improvizuje ve své domovině s The Spontaneous Theatre People a s Sky Babies, působí na festivalech jako FIIF (Finsko), Theatre De L’Oignion (Francie), BIG IF (Španělsko), Improfest (Švédsko) , Impro (Rumunsko) a Improvember (Německo) a dalších. Je uměleckou ředitelkou The Sky Babies a Moth & Butterfly stories a součástí polsko-irského dua ‚Which Is Who‘. Órla navštívila Prahu poprvé v rámci festivalu OUR Lives a těší se na druhou návštěvu 🙂

—————————————————————————————–
The Improv Toybox with Órla Mc Govern

Explore the foundations of comedy and theatrical improvisation. Improv is not only an exciting type of performance but also an incredible tool for unlocking creativity, gaining confidence, generating ideas, problem solving, and teamwork. Recommended not only for those in the creative arts, but also for those interested in expanding those skills in all walks of life! In the workshop we will be playing with some essentials from the improvisation toybox, including games, character, truth, status, listening, storytelling and spontaneity. Be prepared to have fun, laugh out loud, be silly and surprised, and perhaps even amaze yourself!

Date: 2.6.2018 13-16 hod

Price: 890,-

Please send the application form to novakova@nandaru.cz. Provide your name and phone number. Payment will be pre-paid. Capacity is limited 🙂

Bring: Loose clothing, water bottle, snack, pen and paper for your notes

If you buy it togehter with Sunday workshop Improvisation & Storytelling with Órla Mc Govern the price for both: 2 100,-

www.facebook.com/events/438026383295819/

Bio

Órla Mc Govern is an improviser/storyteller/performer/teacher/writer based in the West of Ireland. She lived and worked in the US for many years, where she was part of a number of groups including Seattle goga, Spolin Players, The Seattle Neutrino Project & The Edge, She’s also guested with dozens more including Dead Gentlemen, Jet City Improv and at Ryan Style’s Upfront Theatre. Órla works regularly as an actor and storyteller for theatre and film across the planet over the years! She also writes for theatre and film and just published her first book of Children’s Stories. Órla teaches and performs improv regularly, from at home with The Spontaneous Theatre People and the Sky Babies, to further afield at festivals like FIIF (Finland), Theatre De L’Oignion (France), BIG IF (Spain), Improfest (Sweden), Impro (Romania) and Improvember (Germany) etc. Órla is Artistic Director of The Sky Babies and Moth & Butterfly stories, and half of the Polish/Irish duo ‘Which Is Which’. Órla was first in Prague as part of the Our Lives festival and is delighted to return to this beautiful city.


Událost byla automaticky jednorázově převzata ze stránek organizátorů. Pro detaily a aktualizace kontaktujte je.